1. Về hỗ trợ từ BQTHỗ trợ duy nhất qua Website quản lý tài khoản

CÁc bạn vào website quản lý tài khoản để liên hệ admin + yahoo hỗ trợ


Mọi hành vi bán đồ từ Diễn đàn của Admin đều ko có tác dụng - Admin diễn đàn chỉ có chức năng hỗ trợ
và giải đáp thắc mắc cho anh em game thủ tuyệt đối ko mua đồ !!!

2. Về Diễn đàn :
- Diễn đàn chỉ có mặt hỗ trợ giải quyết thắc mắc từ các bạn, Tuyệt đối ko mua đồ riêng trên diễn đàn
- Các bạn cần gì liên hệ số điện thoại hỗ trợ của BQT ở trên
- Khi nghi vấn hãy gọi ngay cho BQT hoặc nhắn tin khẩn cấp để kiến nghị
- BQT mu kính báo

View more latest threads same category: