1/ Nhiệm vụ 1 : lv yêu cầu >= 150.- Có thể tìm " Cuộn sách Đế Vương " ở Losttower1, atlans 1, BC1, DV1 ... Thanh gươm gãy, Linh hồn phù thủy, Nước mắt tiên nữ, Con mắt Abyss ( nhiệm vụ của Summoner ) ở Losttower 6, 7, Atlans 2, 3 ...- Tất cả các chủng tộc cơ bản đều phải làm Nhiệm Vụ này, riêng DK phải làm thêm Nhiệm Vụ " Viên Ngọc Cổ " để combo.


- Tìm gặp NPC Thầy Tu Devin tại Lorencia tọa độ 144/ 127 để tiếp nhận nhiệm vụ.

View more latest threads same category: