Các bạn ham rẻ hay bị lừa - dễ bị lừa

vì thế chỉ nên giao dịch mua đồ bằng item Vpoint trong game

Tuyệt đối ko nên giao dịch bằng thẻ điện thoại

Vì ko ai có thể kiểm tra được thẻ đúng hay sai - Thẻ đã sài chưa hay chưa sài

Trừ khi bạn nạp và ăn quả lừa

Đừng tiếc và ham rẻ nếu ko muốn bị lừa đảo

Hãy sử dụng item vpoint giao dịch trong game

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: