Để có tiền Wcoin các bạn đăng nhập Tài khoản -> Tiền tệ - > chọn quy đổi Gcoin ra Wcoin

Tỉ giá là
1 Gcoin = 1 Wcoin  • 1 ngày = 20k wcoin
  • 3 ngày = 50k wcoin
  • 7 ngày = 120k wcoin
  • 30 ngày = 250k wcoin
Khi mua các bạn phải thoát hẳn game vào lại mu để nhận giá trị thực


Mỗi lần move các map train các bạn có thể thay đổi nhân vật để nhìn thấy biểu tưởng
( mặc đù thấy hay ko vẫn lên exp như thường - không ảnh hưởng )

A Cấp độ ko phải là master ( chưa làm nv cấp 3 ) sử dụng được các bùa sau :

Seal Of Ascension : Bùa tăng 150% EXP


B. Cấp độ là master ( Đã làm nv cấp 3 ) sử dụng được các bùa sau :


Master Seal Of Ascension : Tăng 150 % EXP

View more latest threads same category: