I/ Gia cường item- Sử dụng Hòn đá tạo hoá để đập trực tiếp vào item ( trừ item socket ), để có đc Hòn đá tạo hoá phải win đc event kanturu, xem hướng dẫn tại đây

- Tuỳ theo lv của item mà có thể xuất hiện những dòng khác nhau khi đập Hòn đá tạo hoá. Sau đây là thông tin :- Để nâng cấp tính năng cho dòng gia cường, sử dụng " Đá tinh luyện cấp thấp " hoặc " Đá tinh luyện cấp cao " .- Để có Đá tinh luyện cấp thấp, nhặt 1 số item thường rơi ra khi train lv, sau đó đem lại NPC Osbourne tại Lorencia, toạ độ 130 118 để ép, tỉ lệ thành công khi ép cũng như khi đập vào item đã gia cường là 20%.- Để có Đá tinh luyện cấp cao, đem item ex ( những item cấp thấp cần tối thiểu +4 ) lại NPC Osbourne tại Lorencia, toạ độ 130 118 để ép, tỉ lệ thành công khi ép cũng như khi đập vào item đã gia cường là 50%.

II/ Giải gia cường item

- Khi không hài lòng với tính năng gia cường vừa được, có thể xoá đi tính năng đó rồi ép lại tính năng khác bẳng cách đem item đến gặp NPC Jerridon tại Lorencia, toạ độ 129 116.

III/ Gia cường tính năng 380

- Cần có :
+ 1 item lv 380 ( trừ các đồ socket ) +4 trở lên và có option tối thiểu là 4.
+ 1 Hòn đá tạo hoá
+ 1 Hòn đá hộ mệnh


- Sau đó đến NPC Chaos gobin tại noria, chọn " Sự kết hợp tính năng của item "- Tỉ lệ thành công là 40%.

View more latest threads same category: