A. Chung chung cho Mọi window
1. Tắt bỏ hết các phần mềm diệt virus - các phần mềm ko cần thiết khi chơi game
2. Tắt bỏ các trang web đang chạy video - ảnh động flash vì nó làm cho máy bạn chạy chậm đi
3. Bật task manager bằng cách chuột phải --> Task manager để xem hiệu suất máy tính bạn đang chạy là bao %
Nếu 95-100% sẽ gây giật + lag - tắt hết web và các ứng dụng ko cần thiết đi nhé


B. Với win 7
1. Để chơi MU trên win 7 các bạn làm theo bước sau :


Chuột phải biểu tượng của Game (biểu tượng để ấn vào chơi game ấy, tốt nhất là vào tận nơi chứa thư mục game), chọn Properties.
Chọn Tab Compatibility, stick chọn Run this program in compatibility mode for: rồi chọn Windows XP (Service Pack 3) như mặc định.
Stick chọn Disable visual themes
Stick chọn Disable Desktop Compotisions
Tiếp tục stick chọn Run this program as an Administrator rồi Apply » OK

View more latest threads same category: