Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] MU đang chơi này có gì hấp dẫn các bạn?

Thông điệp của bạn

Sét Huyết Long là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)