Chào anh em hiện này nhằm tăng quân số game thủ
BQT sẽ sát nhập 1 vài anh em ở MU khác -> sang MU chúng ta
Quá trình sát nhập không hề ảnh hưởng đua top reset hiện tại của anh em
Anh em lưu ý nhé
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: