Hỗ trợ tân thủ: 10 lần Rs - 400 level - 1500 point - 50 Triệu Zen.
Đây là mức hỗ trợ khi open game nhé

Anh em lưu ý nhé

View more latest threads same category: