Anh em top 1+2 đăng ký ở Dưới Bài Viết theo mẫu sau:
- Tên nv chính
- Chủng tộc nhận giải


Lưu ý:
- Các bạn online thoải mái
- Giải trao trong 48h. Vui lòng không đòi giải. Hãy đăng ký ngay khi có Danh sách top
- Giải trao vào thùng đồ chung = mã code, vui lòng dọn thùng đồ tránh mất đồ.

1 SMsusu 168 (6) 1.000.000 (1) 7
2 0 178 (3) 30.000 (7) 10
3 BaNoiMay 129 (16) 450.000 (2) 18
4 MrMG 128 (17) 200.000 (3) 20
5 0 113 (19) 100.000 (4) 23

View more latest threads same category: