- Anan - Vu khống admin
- Homita - Phá game
- ZzCoCozZ - Phá game
- TrumMaGic - Phá game
Các tài khoản này phá game, coi thường admin
BQT quyết định khóa vĩnh viễn các tài khoản này, nhằm thanh lọc cho 1 đợt sát nhập mu mới
Đây là quyết định cuối cùng của BQT MU! mọi kiến nghị đều vô giá trị
Xin kính báo

View more latest threads same category: