Họ và Tên :Trần Anh Thoại
Tuổi :26
Sdt và yahoo :01264794210
ID game :xttttx
đả từng làm mod sv khác và chạy sv off có thể hổ trợ ae trong 4rum thời gian onl nhiều trừ giờ hành chánh