Họ và Tên :Lương Quốc Chí
Tuổi :18
Sdt và Yahoo: tethysss09@gmail .com 0934057658
ID game :Kayce
Có kinh nghiệm 4 năm chơi Mu,online 15/24, đã từng làm Mod 1 sever nên kinh nghiệm còn ít mong...